การใช้ Proxy กับโปรแกรมฟาร์มต่างๆ เช่น Fplus Maxcare หรือ อื่นๆ

โปรแกรมทั่วไปส่วนใหญ่จะใช้ proxy ใน รูปแบบ ip:port:user:pass:linkreset

ตัวอย่าง การตั้งค่าใน Fplus

1.ทำการตั้งค่า ใน config เป็น Proxy4G และทำการ Save

2. ทำการ copy Proxy จากเว็บ ThaiProxy4G.com เลือกรูปแบบ ที่ 2 หรือ ip:port:user:pass:linkreset
3. ให้นำ Proxy ไปใส่ใน Advance Config ดังรูปส่วนโปรแกรมอื่นๆ ก็ทำคล้ายๆตัวอย่างด้านบน อาจจะแตกต่างกันบ้างขึ้นอยู่กับการออกแบบของโปรแกรมที่ท่านใช้งาน


วันที่โพส : 2022-12-08 19:06:50
Copyright © 2022 THAIPROXY4G.COM All Right Reserved.