วิธีใส่ Proxy ใน browser ด้วย Proxy SwitchyOmega

วิธีใช้งาน Proxy ผ่าน Browser

สำหรับ Firefox >>   https://addons.mozilla.org/th/firefox/addon/switchyomega/
สำหรับ Chrome >>  https://chrome.google.com/webstore/detail/proxy-switchyomega/padekgcemlokbadohgkifijomclgjgif


วันที่โพส : 2022-12-08 16:27:23
Copyright © 2022 THAIPROXY4G.COM All Right Reserved.